Sprawozdanie zespołu nauczycieli wychowania fizycznego 2021

Pobierz

Opracowanie i modyfikowanie planów wynikowych.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc. 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc. 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc. 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z II SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 W drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 zespół nauczycieli wychowania fizycznego pracował w składzie: mgr Małgorzata Wójcikiewicz- przewodnicząca zespołu mgr Jan Pamuła mgr Michał Bieniek mgr Miłosz Bandura• W I semestrze tego roku szkolnego, nauczyciele wychowania fizycznego pracowali zgodnie z planem zatwierdzonym do realizacji .. (2021-06-16) Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego.. • Przez cały semestr spotykaliśmy się, aby omawiać bieżące sprawy związane z naszą pracą, organizacją zawodów sportowych, bezpieczeństwa uczniów w czasie rozgrywek szkolnych i wyjazdowych oraz wymienialiśmy sięWspółpraca przy tworzeniu planu pracy zespołu przedmiotowego wychowania fizycznego.. Oferujemy atrakcyjne szkolenia doskonalące nauczycieli wychowania fizycznego.WF z AWF: "Aktywny powrót do szkoły - realizacja szkoleń dla nauczycieli w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim, lubelskim oraz podlaskim" Umowa Nr MEiN/2021/DPI/53..

Nauczyciel wychowania fizycznego.

Współpraca ze Skrą - prowadzenie zajęć z piłki siatkowej dla klas IV - VIII 4.. Wartość projektu 29 323 234,00 zł.. sprawozdanie z klasyfikacji za I półrocze roku szkolnego 2020/2021 .doc>> .pdf>> Sprawozdanie z klasyfikacji za I półrocze klas 1-3 SP .doc .pdfOpracowanie przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego, zgodnie z nowa podstawą programową dla klas IV- VIII wrzesień 2.. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu.. Zaopatrywanie w środki opatrunkowe apteczki w gabinecie nauczycieli wychowania fizycznego.. Uzgodnienie planu pracy zespołu nauczycieli klas I - III na rok szkolny 2020/2021 - spotkanie organizacyjne zespołu, - propozycje zagadnień do realizacji, - ustalenie kalendarza spotkań, - przedłożenie planu pracy do akceptacji przez Dyrektora.. - Opracowanie harmonogramu z preorientacji zawodowej.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO.. Sprawdzenie stanu technicznego bazy sportowej oraz sprzętu sportowego.. Zespół nauczycieli wychowawców klas 4-6 w naszej szkole liczy 6 osób.Wszystkie zespoły powołane do działalności w szkole mają lidera, który odpowiedzialny jest za organizację pracy nauczycieli w powierzonym obszarze i przekazanie dokumentacji z działalności zespołu wicedyrektorowi szkoły (harmonogram pracy, organizacja spotkań, protokoły ze spotkań zespołów, sprawozdanie z działalności zespołu po każdym semestrze).Zebranie Zespołu Nauczycieli Wychowania Fizycznego W dniu 14.09.2016 roku o godzinie 13.40 odbyło się w pokoju nauczycielskim zebranie Zespołu Nauczycieli Wychowania Fizycznego..

Sprawozdania nauczycieli i wychowawców 2020-2021.

Realizowaliśmy cele , które postawiliśmy sobie we wrześniu 2013 roku.Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej, semestr I Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnejsemestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej.. Ustalenie działań na rok szkolny 2013/2014.. ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 - MAŁGORZATA BOROWSKA-RYSZCZUK.. Jest instruktorem koszykówki, kulturystyki, odnowy biologicznej i badmintona.Nauczyciele wychowania fizycznego powinni zweryfikować obecny program nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia w czasach zdalnego nauczania.. Omówienie innowacji pedagogicznej w klasie 5S wrzesień 5.. Organizacja warsztatu pracy nauczycielaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Dostosowanie planu pracy do podstawy programowej oraz warunków szkolnych.. zmieniająca Uchwałę nr 153/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r. wprowadzającą zasady postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego im.. wrzesień 3.. Sprawozdanie dla nauczycieli wychowania fizycznego; Konkursy organizowane przez nauczycieli..

Od 2010 roku jest dyplomowanym nauczycielem wychowania fizycznego.

Ustalenie harmonogramów spotkań zespołu przedmiotowego na 15 dnia każdego miesiąca( termin może ulec zmianie według potrzeb członków zespołu).zespołu na rok szkolny 2020/2021 - Opracowanie planu pracy zespołu.. Tegoroczna propozycja wsparcia metodycznego nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w klasach młodszych, opierać się będzie na hybrydowym modelu współpracy.2021 wrzesień 21 Cały okres stażu Wrzesień 21 Wrzesień 21 Pierwsza lekcja w .. zespołu nauczycieli wychowania fizycznego Konsultacja z opiekunem, wprowadzenie ewentualnych poprawek.. Zadania Termin Uwagi 1.. Wzięli w nim udział: Łukasz Marecki, Bogdan Rybak, Beata Bies, Marta Staniec, Sebastian Walicki.w zespole nauczycieli wychowania fizycznego) • prowadzenie lekcji otwartych (4 h w roku szkolnym dla opiekuna oraz 2 h zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły) • publikowanie na stronach szkoły sprawdzianów, zadań, ćwiczeń, scenariuszy, artykułów • prowadzenie lekcji dla nauczycieli stażystów, opieka nad stażystąSzkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego.. Przewodnicząca i członkowie zespołu 2.. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.. kontrola dokumentacji nauczycieli stażystów, wobec których pełniona jest rola opiekuna stażu..

Opracowanie i analiza ankiety dla nauczycieli.

3 pkt 1.Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego (nauczyciel wspomagający) na mianowanego.. (2021-06-12) Sprawozdanie na nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel przedmiotów przyrodniczych.Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego.. Omówienie i wcielanie w życie spraw bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.Analiza pracy i działalności nauczyciela.. - Prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci młodszych.Zespół samokształceniowy nauczycieli wychowania fizycznego, spotkania obejmują tematykę : - analiza sprawności fizycznej gimnazjalistów - współpraca z higienistka szkolną - higiena zajęć wychowania fizycznego, - kontrola stanu urządzeń i sprzętu sportowego, - realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego,Tworzenie dokumentacji.. Tematyka spotkań dotyczyła:• Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012• Zmian w Statucie szkoły dotyczących .Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej Plan pracy zespołu terapeutyczno-pedagogicznego Plan pracy zespołu nauczycieli wychowania fizycznegoPlan pracy zespołu nauczycieli wychowania fizycznego w roku szkolnym 2019/2020 Lp.. Termin realizacji zadniaWychowanie fizyczne w roku szkolnym 2020/2021 czyli "Hybryda w trampkach".. Przygotowanie uczniów klas VI do sprawdzianu szóstoklasisty w 2014 roku.IV miejsce chłopców, nauczyciel prowadzący p.. Cały zespół.. Natomiast do dyrektora placówki należy obowiązek ustalenia w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz ich postępy w nauce.21 stycznia.. IX.2019 Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego 3.Organizowanie w trakcie zajęć wychowania fizycznego szkoleń dla uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy.. - Opracowanie harmonogramu uroczystości.. Indywidualizacja procesu nauczania i wymagań względem dzieci.. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak uatrakcyjnić lekcje wychowania fizycznego i jak ciekawie przygotowywać je, wykorzystując nowoczesne rozwiązania oraz internet i inne narzędzia, to dobrze trafiłeś!. Sprawozdanie na nauczyciela dyplomowanego.. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2018 r. Data zakończenia stażu: 31 maja 2021 r. § 8 ust.. przygotowanie sprawozdania częściowego z przebiegu stażu.. M. Puciłowski Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego -wychowanie fizyczne za II semestr roku szkolnego 2013/2014W latach 2002-2004 pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Rakoszycach, a w latach 2004-2017 był nauczycielem w Gimnazjum nr 40 we Wrocławiu.. przygotowanie sprawozdnia z pracy zdalnej.. Uczestniczenie w pracach zespołu wychowawców.. Przeprowadzenie .. przygotowanie sprawozdań, dokumentacji, w sz Wymiana informacji o metodach i formach pracy, ustalenie zasad .Sprawozdanie za II semestr..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt