Liczba mnoga rzeczowników angielski

Pobierz

Najczęściej tworzymy ją za pomocą końcówki -s dodanej do liczby pojedynczej rzeczownika, np.: dog - dogs year - years.. Ćwiczenie Utwórz liczbę mnogą następujących rzeczowników w języku angielskim.. Z liczbą pojedynczą wszystko jest oczywiste, ale mnoga ma swoje cechy charakterystyczne: Pierwsza zasada (najprostsza): aby utworzyć liczbę mnogą, wystarczy dodać końcówkę -s do rzeczownika: orange - oranges, pen - pens.Główną regułą podczas tworzenia liczby mnogiej rzeczowników w języku angielskim jest dodanie końcówki -s do liczby pojedynczej oraz usunięcie przedimka a/an.. Wyjątki od tej zasady przedstawia poniższa tabela wydrukuj (pdf):Liczba mnoga rzeczownika.. Tlumaczenie.. Potrzebujesz pomocy?. wg Mariaannawiecla.. I żeby było jasne - nie mówię tu o sytuacji, gdy po wieczornych hulankach, drinkach z palemką, drinkach z wisienką, drinkach na ciepło i na kruszonym lodzie .. DARMOWA WYSYŁKA od 200zł.. Nieregularna liczba mnoga dla niektórych rzeczowników powstaje w trochę inny sposób.. 4.Tworzenie liczby mnogiej ćwiczenie.. Większość rzeczowników tworzy liczbę mnogą przez dodanie końcówki -s lub -es.. Potrzebujesz pomocy?. Bezpieczne zakupy.. Przykłady regularnej liczby mnogiej:Jak tworzyć liczbę mnogą rzeczowników w języku angielskim.. Ćwiczenie Utwórz liczbę mnogą następujących rzeczowników w języku angielskim z wyrazów podanych na końcu zdań..

Liczba mnoga rzeczownika II.

Klasa 4 Angielski Macmillan.. Rzeczowniki.. Zobacz przykłady poniżej.Warto dodać, że w języku angielskim istnieje coś takiego jak nieregularna liczba mnoga.. Do podanych rzeczowników utwórz liczbę mnogą.. Szczegóły.. Wystarczy dodać końcówkę -s lub -es do rzeczownika aby otrzymać liczbę mnogą.. Niekiedy rozróżnienie między liczbą mnogą i pojedynczą nastręcza nie lada problemów.. Liczba pojedyncza Liczba mnoga Znaczenie 1. cat koty 2. dog psy 3. house domy 4. potato ziemniaki 5. tomato pomidory 6. class klasy 7. box pudełka 8. watch zegarki 9. bush krzaki 10. kilo kilogramyW języku angielskim w większości przypadków liczbę mnogą rzeczowników tworzymy, dodając do danego słowa końcówkę -s. W ten sposób z jednego psa ( dog) robimy kilka psów ( dogs ), a z kota ( cat) gromadkę kociaków ( cats ).. (b) " teeth ".Nieregularna liczba mnoga w angielskim - #23.. W języku angielskim istnieje kilka zasad dotyczących tworzenia liczby mnogiej.. Jak już wiesz w większości przypadków liczbę mnogą regularną rzeczowników tworzymy przez dodanie na końcu -s lub -es.. przepaść.. 1. cat.Łacińska liczba mnoga angielskich rzeczowników.. Jeżeli jednak rzeczownik kończy się na -s, -sh, -ch lub -x, dodajemy do niego końcówkę -es.Liczba mnoga rzeczowników - Sortowanie według grup..

Liczba mnoga rzeczowników w języku angielskim.

Klasa 4 Angielski.. Rzeczowniki.. Formy liczby mnogej rzeczowników nieregularnych: np. woman - women .. Podstawową formą liczby mnogiej rzeczownika w języku angielskim jest końcówka -s.Istnieją również nieregularne formy liczby mnogiej, przetrwałe jeszcze z angielszczyzny średniowiecznej, jednak jest ich bardzo niewiele.W języku angielskim regularna liczba mnoga rzeczowników jest dość prosta.. Zwroty towaru do 14 dni.Angielski liczba mnoga ćwiczenia.. Kategoria: Gramatyka.. Istnieje jednak grupa rzeczowników, która tworzy liczbę mnogą nieregularnie.. To tak zwane rzeczowniki nieregularne.Odmiana rzeczowników w liczby mnogiej w języku angielskim odbywa się według kilku określonych reguł gramatycznych.. Liczbę mnogą rzeczowników, tworzymy zwykle poprzez dodanie do danego rzeczownika końcówki - s, lub - es lub - ies : np. word - words (wyraz - wyrazy) scientist - scientists (naukowiec - naukowcy) teacher - teachers (nauczyciel - nauczycielka) 2. a wife (żona) ‒ wives (żony) ‑f.Liczba mnoga rzeczownika IIĆwiczenie online.. Szybka i prosta nauka.How to form the plural in English.Liczba mnoga w angielskim: 6 zasad tworzenia z przykładami i wyjątkami.. liczba mnoga rzeczowników zakończonych na -ch -s -ss -sh -x.. Liczba mnoga.. Większość rzeczowników tworzy swoją liczbę mnogą przez proste dodanie -s na końcu (np. cat / cat s, book / book s, journey / journey s ).Opis gramatyki: Liczba mnoga rzeczownika w języku angielskim..

Liczba mnoga.

Rzeczowniki regularne- dodajemy -s: car, shop, field, Rzeczowniki, które kończą się na: -s, -sh,-ch,-x,-o - dodajemy -es: dress, beach, box, tomato, bus, Rzeczowniki, które kończą się na -y stojące po samogłosce - y przekształcamy na -ies: city, lady, daisy, Rzeczowniki, które kończą się na -f, .Liczbę mnogą rzeczowników w języku angielskim najczęściej tworzymy dodając końcówkę -s lub -es do danego rzeczownika - takie rzeczowniki tworzą liczbę mnogą regularnie.. Liczba mnoga - Plurals Brainy 4 Sortowanie według grup.. Rzeczowniki nieregularne mają charakterystyczne końcówki, zatem odmiana w liczbie mnogiej również będzie nieregularna.. 7,00 zł.. Wyślij.. Końcówkę -s liczby mnogiej wymawiamy zazwyczaj [z], jedynie przy spółgłoskach bezdźwięcznych wymawiamy [s].Liczba mnoga klasa IV Sortowanie według grup.. Wyślij.Utwórz liczbę mnogą następujących rzeczowników w języku angielskim.. Najczęściej wystarczy do rzeczownika w liczbie pojedynczej dodać końcówkę '-s'.. To podstawowa zasada tworzenia liczby mnogiej.Zacznijmy od tego, że w języku angielskim rzeczownik (Noun) odmienia się przez liczby: pojedynczą oraz mnogą.. (a) " woman " ' kobieta ' (oraz rzeczowniki z końcówką -woman ", np. " policewoman " ' policjantka ') (b) " women "..

JE 4 Unit 3c (liczba mnoga rzeczowników) Koło fortuny.

Kiedy dodajemy -s. W przypadku większości rzeczowników regularnych, przy tworzeniu liczby mnogiej, po prostu dodajemy literę "s" na końcu słowa.Forma liczby mnogiej (b) (a) " man " ' mężczyzna ' (oraz rzeczowniki z końcówką " -man ", np. " postman " ' listonosz ') (b) " men ".. Znaczenie.. Liczba pojedyncza.. Wszystkie możliwe przypadki i wyjaśnienia.. sukienki.Z założenia liczbę mnogą rzeczowników w języku angielskim tworzymy poprzez dodanie końcówki .Liczba mnoga w języku angielskim - tworzenie.. Zasady tworzenia liczby mnogiej w języku angielskim.. Rzeczowniki zakończone na -s, -ss, -sh, -ch, -x tworzą liczbę mnogą przez dodanie końcówki -es.. box - boxesLiczba mnoga rzeczowników - Karta edukacyjna język angielski..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt