Lektury obowiązkowe do

Pobierz

Szukaj.. Wykaz obowiązkowych lektur szkolnych po reformie - w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów szkoły podstawowej.Lektury obowiązkowe (zakres podstawowy): Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy.. Jan Parandowski, Mitologia, część I: Grecja; Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty); Sofokles, Antygona; Horacy, wybrane utwory; .Lektury w szkole ponadpodstawowej #.. Lew, czarownica i stara szafa Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz (zwyczaje i obyczaje) Ferenc Molnar - Chłopcy z Placu Broni Bolesław Prus - Katarynka Juliusz Słowacki - W pamiętniku Zofii Bobrówny Seweryna Szmaglewska - Czarne StopyLektury szkolne dla klas 4-6 to siedemnaście pozycji obowiązkowych i trzydzieści dwie uzupełniające.. Antyk.lektury z gwiazdką matura 2021: Lektury Obowiązkowe Na Maturze 2021 Te Lektury Z Gwiazdką Musisz Znać Na Maturę Z Polskiego.. Świtezianka, Dziady.. Przeczytaj koniecznie: "Lalka", "Pan Tadeusz", "Wesele" - co na maturze 2022 z polskiego?. Opowieść wigilijna - Charles Dickens 2.. Miejsce magiczne, cywilizacyjna dżungla, przestrzeń destrukcji.. Poniżej przedstawiamy listę.Uruchamiając portal Lektury.gov.pl, oddajemy w Państwa ręce nowe narzędzie ułatwiające zapoznawanie się z utworami literackimi będącymi na liście lektur szkolnych..

Spośród lektur...Lektury obowiązkowe - matura 2023 .

Klasy 6-8 mają trzynaście lektur obowiązkowych i czternaście uzupełniających.. Projekt został zainicjowany przez dwa ministerstwa: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, oraz Ministerstwo Cyfryzacji.Musi do niego przystąpić każdy uczeń, aby ukończyć szkołę podstawową.. Te lektury obowiązkowe pojawiają się najczęściej na maturze Lektury obowiązkowe matura 2022Lektury obowiązkowe - matura 2023: pełna lista.. Dobra książka w rękach młodego człowieka sprawi, że w przyszłości będzie znacznie chętniej sięgał po obowiązkowe lektury.Sprawdź się czy znasz wystarczająco dobrze lektury.. Do jakich przemyśleń na temat różnych obrazów miasta skłoniła Cię lektura wybranych tekstów.. Jan Kochanowski: wybrane Fraszki, Treny (V, VII, VIII) Ignacy Krasicki: wybrane bajki; Aleksander Fredro: Zemsta; Adam Mickiewicz, Dziady cz. IIZgodnie z aktualną podstawą programową lektury te muszą zostać obowiązkowo przerobione w czasie zajęć z języka polskiego i uczeń może się na nie powołać podczas egzaminu - w wypracowaniu - ale nie są one ujęte w oficjalnych wymaganiach egzaminacyjnych.. Oto one: Charles Dickens,.Lista lektur obowiązkowych dla liceów i techników w zakresie rozszerzonym po wprowadzeniu zmian to: utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto: Arystoteles "Poetyka", "Retoryka" (fragmenty) Platon "Państwo" (fragmenty) Arystofanes "Chmury" Wergiliusz "Eneida" (fragmenty) św. Augustyn "Wyznania" (fragmenty) św.Matury 2022 - lektury obowiązkowe..

Jakie więc są lektury obowiązkowe na egzamin ósmoklasisty 2022?

Powinny przekazywać pożądane wartości moralne, uczyć dobrego zachowania, a jednocześnie wzbudzać ciekawość świata.. Serwis Lektury.gov.pl to realizacja postulatu budowy otwartych, dostępnych i przyjaznych cyfrowych zasobów edukacyjnych i kulturowych.. Lektury obowiązkowe: Charles Dickens, Opowieść wigilijna; Aleksander Fredro, Zemsta; Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII i VIII; Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec; Ignacy Krasicki, Żona modna;Lista lektur obowiązkowych dla liceum i technikum jest taka sama.. Część z nich sprawdza znajomość lektur obowiązkowych.. Wybrane pieśni, treny I, V, VII, VIII - Jan Kochanowski 4.. Skrzynia Władcy Piorunów - Marcin Kozioł [ z amów lekturę z dedykacją od autora ] Pajączek na rowerze - Ewa Nowak Magiczne drzewo - Andrzej Maleszka Wybrana powieść - Małgorzata MusierowiczLista lektur obowiązkowych - klasa 5: Clive Staples Lewis - Opowieści z Narni.. Najczęściej są one wybierane z listy lektur zalecanych, jednak na egzaminie maturalnym nie mogą pojawić się pytania dotyczące bezpośrednio treści takiej lektury..

Sprawdź się czy znasz wystarczająco dobrze lektury.

Niniejszy zestaw opracowany został w oparciu podstawę programową z języka polskiego dla liceum i technikum zatwierdzoną 30 stycznia 2018 roku dla szkół ponadpodstawowych.. Podział na klasy, jaki tutaj zaproponowałam, dotyczy liceum; w technikum, z racji dłuższego o rok toku nauczania rozkład .LEKTURY OBOWIĄZKOWE 1.. Stan po nowelizacji z 13 sierpnia 2021 roku.. .Poniżej przedstawiamy wykaz lektur uzupełniających 2021/2022 dla klas 7-8 szkoły podstawowej.. Zaznacz poprawną odpowiedź .Pełna lista lektur obowiązkowych na maturę 2022 z polskiegoznajduje się w dalszej części artykułu poniżej.. Poni­żej zamiesz­czam peł­ną listę lek­tur, któ­rych zna­jo­mość będzie wyma­ga­na na matu­rze pod­sta­wo­wej z języ­ka pol­skie­go w 2023 r. Pyta­nia doty­czą­ce tych pozy­cji poja­wią się zarów­no na egza­mi­nie pisem­nym, jak i na matu­rze ust­nej.Lista lektur obowiązujących na egzaminie 8-klasisty.. Obowiązkowe są dwie lektury w każdym roku szkolnym: Agatha Christie wybrana powieść kryminalna André Frossard "Nie lękajcie się!. Eugeniusz de Rastignac z kolei próbuje ustawić .. Teksty z gwiazdką są o tyle istotne, że podstawa programowa określa je jako te, których nauczyciel nie mógł pominąć w swoim planie pracy- tym samym zakłada się, że wy też je znacie .Wybrane bajki - Ignacy Krasicki LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE klasa 4-6 Obowiązkowo dwie w każdym roku szkolnym..

Poniżej przedstawiamy lektury obowiązujące do egzaminu po 8 klasie szkoły podstawowej.

Liczy 49 pozycji.. 3 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych .. Udostępnij.. Obowiązkowa jest matura z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego .Lista lektur obowiązkowych będzie dołączona do każdego arkusza maturalnego.. W związku z tym przed napisaniem wypracowania, w którym należy odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej, będzie można sprawdzić, czy dana lektura na pewno jest w kanonie.. Lektury obowiązkowe w klasie 4 w roku szkolnym 2020/2021: Jan Brzechwa - "Akademia pana Kleksa" Janusz Christa - "Kajko i Kokosz.. W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte (testowe), jak i zadania otwarte.. Na podstawowej maturze z polskiego oraz na egzaminie ustnym z polskiego znajdą się zadania sprawdzające znajomość tych lektur obowiązkowych: 1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Skomentuj.. Quizy Os. .. Test z lektur obowiązkowych do egzaminu ósmoklasisty.. Nowe lektury na liście: o Janie Pawle II i kardynale Wyszyńskim.Lektury szkolne to zbiór książek i opowiadań dopasowanych do wieku dziecka.. Cz. II*, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Stepy akermańskie - Adam Mickiewicz 6. podstawowe informacje:Wykaz Lektur Szkoła Podstawowa 2021/2022 (nowy kanon lektur szkolnych).. Oprócz lektur obowiązkowych nauczyciele muszą omówić z licealistami dwie pozycje książkowe w całości lub we.Po wprowadzeniu zmian lista lektur obowiązkowych dla klas VII-VIII szkół podstawowych to: Charles Dickens "Opowieść wigilijna" Aleksander Fredro "Zemsta" Jan Kochanowski - wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII i VIII Aleksander Kamiński "Kamienie na szaniec" Ignacy Krasicki "Żona modna"Obowiązkowe lektury na egzaminie ósmoklasisty 2022 trzeba znać, by uzyskać satysfakcjonujący wynik.. Przygotowując się do matury powinniście powtórzyć sobie teksty wskazane w podstawie programowej.. W tym artykule znajdziesz nową (aktualną) listę lektur szkolnych obowiązkowych i uzupełniających, obowiązujących w SZKOLE PODSTAWOWEJ w roku szkolnym 2021/2022.. Szkoła latania" (komiks)Każdy uczeń, który planuje zdobyć maturę w 2022 roku, musi podejść do trzech obowiązkowych egzaminów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt