Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności pdf

Pobierz

Pasteryzacja i jej zastosowanie .. 2006,METODY UTRWALANIA I PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI OPRACOWAŁA: mgr Józefa Typrowicz PRZEMYŚL 2006 1 METODY UTRWALANIA ŻYWNOŚCI.. Kondratowicz J., Burczyk E., Janiak M., Liofilizacja jako sposób utrwalania .Konserwanty to chemiczne związki występujące w żywności, mające na celu utrwalić żywność tak by była świeża i nie straciła swojej wartości odżywczej i sensor.Metoda radiacyjna utrwalania żywności.. Utrwalanie żywności osiąga się w różny sposób, wykorzystując metody: fizyczne, chemiczne i biotechnologiczne oraz kombinację (kojarzenie) tych metod.. Utrwalanie za pomocą wysokich temperatur: pasteryzacja, sterylizacja.. Pietrzak D.. Metody fizyczne oparte na działaniu niskich temperatur 1.. Trwała żywność.. 6-10 o C; w ten sposób mleko, bez wyraźniejszych zmian, daje się przechować przez 4-5 tygodni,Przez pojęcie utrwalanie żywności rozumiemy: wstrzymanie tkankowych procesów biochemicznych (np. ciemnienia enzymatycznego), niedopuszczenie do rozwoju i działalności drobnoustrojów (przez ich zniszczenie lub usunięcie z zabezpieczeniem przed ponowną infekcją), wstrzymanie zmian chemicznych - nieenzymatycznych (np. utleniania witamin), wstrzymanie zmian fizycznych (np. zmian .Plik Pasteryzacja i sterylizacja.pdf na koncie użytkownika viktus • folder Utrwalanie żywności • Data dodania: 10 lut 2016..

Osmoaktywne metody utrwalania żywności.

Energia jądrowa w kuchni: konserwowanie żywności za pomocą promieniowania jądrowego.. Do metod utrwalania żywności zaliczyć należy również odpowiednie opakowanie żywności, a szczególnie hermetyczne; z zastąpieniem w opakowaniu powietrza przez gazy obojętneNIEKONWENCJONALNE METODY UTRWALANIA ŻYWNOŚCI w jęz.. Badania przechowalnicze.. Metody utrwalania żywności - niekonwencjonalne.. Materiały do kontaktu z żywnością, w tym .WyróŽniamy cztery podstawowe grupy metod utrwalania Žywnoéci: fizyczne, chemiczne, biologiczne, niekonwencjonalne i skojarzone, FIZYCZNE METODY UTRWALANIA ŽYWNOŠCI W tej grupie metod do utrwalania Žywnoéci wykorzystuje sie: niskq i wysokq temperature, odwadnianie Žywnoéci, substancje osmoaktywne (cukier i sól kuchennq)iNiekonwencjonalne i skojarzone metody utrwalania żywności 68 2.5.5.. Dawka metody radiacyjnej to max 10 k Grey do większości produktów żywnościowych ( Grey - 1J/kg masy produktu .. Metody utrwalania żywności tradycyjne, dawne, stosowane w gospodarstwach domowych S4.. 1 W7 - Właściwości fizyczne i chemiczne a przechowywanie środków .. Molenda J. Wybrane niekonwencjonalne metody utrwalania żywności.. Każdy ma swoje wady i zalety.. Techniki zamrażania żywności, takie jak: zamrażanie kriogeniczne, kombinowane techniki mrożenia, przykłady zastosowania gazów..

Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności Wykłady 3 godz. 2.

Chłodzenie żywności (przechowywanie chłodnicze) to przechowywanie w temperaturze chłodniczej 0-10 st.C.. Mykotoksyny w żywności i w paszach Wykład 2 godz. 4.. Działanie zimnej plazmy opiera się na jej wysokiej reaktywności i nie powoduje zmian cieplnych w utrwalanym surowcu.TEMAT 6: Metody fizyczne utrwalania żywności I. Nawirska - Olszańska A.. Dodatki Dodatki dodo żywnościżywności (substancje(substancje dodatkowe)dodatkowe) 69 2.7.2.7.. Perspektywy stosowania .2 METODY UTRWALANIA ŻYWNOŚCI.. Jakie obecnie znamy metody utrwal.Tradycyjne metody utrwalania żywności Wykłady 3 godz. 2.. Metody fizyczne: pasteryzacja - prowadzona w temperaturze poniżej 100 C (przeważnie w 65-85 C), sterylizacja - prowadzona pod zwiększonym ciśnieniem i w temperaturze powyżej 100 C, przechowywanie chłodnicze - w temperaturze 0-12 C.w celu przedłużenia trwałości żywności, którą uzyskuje się poprzez redukcję liczby drobnoustrojów lub zmniejszenie aktywności enzymów [19, 22, 26, 31, 51, 56], przy równoczesnym zachowaniu właściwości, tj. barwy, smaku i składników odżywczych [42, 34].. Żywność Żywność wygodnawygodna ii funkcjonalnafunkcjonalna 72 .Metody utrwalania żywności: 1.. ( w praktyce produkcyjnej najczęściej wykorzystuje się zakres 0-6st.C).8..

3.Molenda J. Wybrane niekonwencjonalne metody utrwalania żywności.

Techniką tą utrwala się m.in. przyprawy, ziemniaki, cebulę.. Niedziela 1.. Medycyna Wet.. Nowe patogeny żywności Wykłady 2 godz. 3.. 2007, 63 (9): Drużkowski M., Pietrzyk S. Nowoczesne metody utrwalania żywności.. Agro Przemysł.. Techniki chłodnicze i zamrażalnicze w technologii żywności.. Chłodnictwo to fizyczna metoda utrwalania żywności w zakresie temperatur : A. Pasteryzacja zachodzi w temperaturze : A.. Zagrożenia mikrobiologiczne w żywności Wykłady 3 godz. Towaroznawstwo żywności przetworzonej [2010], red. F. Świderski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.. ( w praktyce produkcyjnej najczęściej wykorzystuje się zakres 0-6st.C).TEMAT 6: Metody fizyczne utrwalania żywności I.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych.. [2008], Utrwalanie i przechowywanie żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.4 4.3.2.. Zagrożenia mikrobiologiczne w żywności .Plik Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności.ppt na koncie użytkownika wait_and_bleed • folder Utrwalanie żywności • Data dodania: 31 sie 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Zastosowanie zimnej plazmy stanowi niekonwencjonalną metodę utrwalania żywności, w której czynnikiem inaktywującym drobnoustroje jest zjonizowany gaz, taki jak powietrze, tlen, azot czy argon..

Chemiczne utrwalanie żywności.

Molenda J. Wybrane niekonwencjonalne metody utrwalania żywności.. angielskim FOOD PRESERVATION METHODS Kierunek Towaroznawstwo Specjalność przedmiot kierunkowy Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Forma studiów stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki Status przedmiotu wybieralny Rygor zaliczenie z oceną Semestr studiówSeminaria S1.Metody utrwalania żywności - konwencjonalne S2.. Jak najskuteczniej zapobiec psuciu się żywności.. Niekonwencjonalne metody .Metody utrwalania żywności za pomocą tlenu: • metoda Hofiusa - polega na przechowywaniu mleka w odpowiednim hermetycznym pojemniku pod ciśnieniem 0,8-1,0 MPa tlenu, w temp.. Zmiany jakościowe podczas przechowywania produktów zamrożonych.. Techniki usuwania wody z żywności, takie jak: kriokoncentracja, odwadnianie osmotyczne, nowe metody w suszarnictwie żywności.. Oznaczanie zawartości cukrów i ekstraktu bezcukrowego.. Metoda ta należy do niekonwencjonalnych sposobów utrwalania żywności.Nowe techniki utrwalania żywności 1.. Opakowania i nowe tendencje w opakowalnictwie żywności.. Medycyna Wet.. Powszechność stosowania przypada na lata 70, a objęła swoim zakresem kraje środkowo-wschodnie Europy, Francja, USA.. angielskim UNCONVENTIONAL FOOD PRESERVATION METHODS Kierunek Towaroznawstwo Specjalność przedmiot kierunkowy Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Forma studiów stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki Status przedmiotu wybieralny Rygor zaliczenie z oceną Semestr studiówNIEKONWENCJONALNE METODY UTRWALANIA ŻYWNOŚCI w jęz.. Do fizycznych metod utrwalania żywności zaliczamy : A. Tyndalizację , uperyzację , sterylizację, wędzenieNiekonwencjonalne metody utrwalania żywności - promieniowanie jonizujące, mikrofalowe, elektroperforacja, pole magnetyczne, ultradźwięki 1,5 Udział w zajęciach wykładowych Literatura uzupełniająca 0 Narzędzia dydaktyczne W15 EKP1-EKP6 Skrypty akademickie w tym szacunkowo dla zajęć praktycznych 30 Prezentacje multimedialne EKP1 .Termiczne metody utrwalania żywności.. Utrwalanie albo konserwowanie żywności jest to działanie zmierzające do przedłużenia trwałości żywności poprzez: Niedopuszczenie do rozwoju i działalności drobnoustrojów, przez ich zabicie lub usunięcie połączone z zabezpieczeniem przed zakażeniem .Istnieje wiele sposobów utrwalania żywności.. Medycyna Wet..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt