Tramal charakterystyka produktu leczniczego

Pobierz

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Milgamma 100, 100 mg + 100 mg, dra żetki 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancja czynna: tramadolu chlorowodorek.. Tramal, 100 mg/ml, krople doustne , roztwór .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ; Tramal Retard 100, 100 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu.. 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu Tramal Retard 50 zawiera 50 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Krople doustne, roztwór w butelce z kroplomierzem: 20 kropli (ekwiwalent 0,5 ml) zawiera 50 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum ).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY ; 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu Tramal Retard 100 zawiera 100 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum).Dawka początkowa produktu leczniczego Adamon SR zwykle wynosi 50-100 mg dwa razy na dobę, podawana rano i wieczorem.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. tramadol1 Charakterystyka Produktu Leczniczego 1.NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO Tramal Retard 100, 100 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY ; Substancja czynna: tramadolu chlorowodorek.. Substancja czynna: tramadolu chlorowodorek.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tramal Retard 100, 100 mg, tabletki o przedłu żonym uwalnianiu Tramal Retard 150, 150 mg, tabletki o przedłu żonym uwalnianiu Tramal Retard 200, 200 mg, tabletki o przedłu żonym uwalnianiu 2..

Tramal Retard 50 stosuje się w bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego.Charakterystyka produktu leczniczego dla Tramal Retard 150.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNACHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na kapsułkę, to znaczy uznaje się go za "wolny od sodu".CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancja czynna: tramadolu chlorowodorek.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tramal Retard 50, 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tramal Retard 50, 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 2.. Sprawdź też, w której aptece kupisz i w jakiej cenie.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 1 kapsułka twarda zawiera 50 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu Tramal Retard 100 zawiera 100 mg Tramadoli hydrochloridum (chlorowodorku tramadolu).Tramal Retard 50 Tramadol - substancja czynna leku Tramal Retard 50 - należy do opioidowych leków przeciwbólowych działających na ośrodkowy układ nerwowy (OUN).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tramal, 50 mg/1 ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna ampułkostrzykawka zawiera 250 mg fulwestrantu w 5 ml roztworu.. W zależności od nasilenia bólu dawkę można zwiększyć do 150-200 mg dwa razy na dobę.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ..

1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu Tramal Retard 50 zawiera 50 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum).Charakterystyka produktu leczniczego dla Tramal czopki.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ; Tramal, 100 mg, czopki.. Wyniki badań farmakokinetycznych wykazały jak dotąd, że w przypadku .1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancja czynna: tramadolu chlorowodorek.. 1 ampułka z 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 50 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 1 kapsułka twarda zawiera 50 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tramal Retard 50, 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tramal, 50 mg, kapsułki, twarde 2.. Powód: przeredagowanie cytatu.Produkt leczniczy Tramal jest przeciwwskazany: - w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, - w razie ostrego zatrucia alkoholem, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi, opiodami lub innymi psychotropowymi produktami leczniczymi,Opis leku Tramal, interakcje z lekiem Tramal, atc, inn, dawki, icd10 .. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

Sprawdź też, w której aptece kupisz i w jakiej cenie.¹ -Tramal - charakterystyka produktu leczniczego [pdf] ² - Podstawa zmiany posta [url] | idk Edytowano post w celu poprawienia (uzupełnienie) cytatu.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancja czynna: tramadolu chlorowodorek.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu (na 5 ml) Etanol (96%, 500 mg) Alkohol benzylowy (500 mg) Benzoesan benzylu (750 mg) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Tramalgin m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Działa przeciwbólowo poprzez wpływ na wyspecjalizowane komórki nerwowe rdzenia kręgowego i mózgu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancja czynna: tramadolu chlorowodorek.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. produkt na receptę.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Faslodex 250 mg, roztwór do wstrzykiwań.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tramal, 100 mg/ml, krople doustne, roztwór 2.. Tramal, 50 mg/1 ml, roztwór do wstrzykiwań .. produkt na receptę.. Jeżeli konieczne jest długotrwałe leczenie tramadolem ze względu na rodzaj i nasilenie choroby, pacjent SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY..

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 50 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. tramadolCharakterystyka produktu leczniczego dla Tramal Retard 50 tabletki.

Krople doustne, roztwór w butelce z kroplomierzem: 20 kropli (ekwiwalent 0,5 ml) zawiera 50 mg tramadolu chlorowodor ku (Tramadoli hydrochloridum).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. SKŁAD JAKO ŚCIOWY I ILO ŚCIOWY Substancja czynna: tramadolu chlorowodorek.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tramal Retard 100, 100 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Tramal Retard 150, 150 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Tramal Retard 200, 200 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 2.. 1 ampułka z 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 50 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNAProdukt leczniczy jest przeciwwskazany: w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; w razie ostrego zatrucia alkoholem, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi, opioidami lub innymi psychotropowymi produktami leczniczymi; u pacjentów, którzy zażywają lub w ciągu 14 dni poprzedzających leczenie tramadolu chlorowodorkiem zażywali inhibitory MAO; u pacjentów z padaczką nie poddającą się leczeniu; w leczeniu uzależnienia od .Charakterystyka produktu leczniczego dla Tramadol Krka.. Substancja czynna: tramadolu chlorowodorek.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancja czynna: tramadolu chlorowodorek.. 1 czopek zawiera 100 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tramal, 50 mg, kapsułki, twarde 2.. SKŁAD JAKO ŚCIOWY I ILO ŚCIOWY Substancja czynna: tramadolu chlorowodorek..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt