Wokulski pozytywista czy romantyk uzasadnij

Pobierz

Pozytywistyczny aspekt osobowości Wokulskiego wyraża się poprzez jego fascynację naukami przyrodniczymi, ideą postępu i wynalazkami.. Wokulski jako pozytywista - dzięki pracy wyrwał się z biedy i został bogatym kupcem, prowadzi sklep.. Brak wzajemności i ciągłe upokorzenia są powodem nieudanej próby samobójczej.. Wykaż złożoność kreacji bohatera, odwołując się do podanego fragmentu Lalki.. Wróciwszy do miasta, Wokulski przede wszystkim kupił złoty medalion, umieścił w nim skrawek nowego metalu i zawiesił na szyi jak szkaplerz.. Ponadto brał udział w powstaniu styczniowym, więc ważna była dla niego sprawa narodowowyzwoleńcza.Stanisław Wokulski romantyk czy pozytywista Stanisław Wokulski jest reprezentantem pokolenia dwóch epok.. Dr Szuman określa go jako romantyka sprzed 1863 roku i pozytywistę lat siedemdziesiątych.. Przegrał je, gdy jako rycerz wolności bił się o Polskę, za co podzielił z innymi syberyjski los, a żyć mu dalej przyszło w kraju spętanym nie tylko niewolą polityczną, ale i niewolą umysłów i serc.Przydatność 85% Wokulski - romantyk czy pozytywista.. Wokulski jest bohaterem reprezentującym pokolenie przejściowe, między romantykami a pozytywistami, z założenia więc wykazuje on cechy obydwu tych epok; widzimy to wyraźnie w jego zachowaniu i perypetiach (peregrynacjach uczuciowych); Pierwszy etap jego życia, aż do spotkania Izabeli, wiąże się z ideałami pozytywistycznymi .Przydatność 85% Wokulski - romantyk czy pozytywista..

Romantyk czy pozytywista?

Dobrze, że oprócz chwil całkowicie podporządkowanych uczuciu Wokulski doświadczał również momentów, w których odzyskiwał sprawność logicznej oceny rzeczywistości.. I rzeczywiście, w jego postaci możemy znaleźć zarówno cechy, romantyczne, jak i pozytywistyczne.. Stanisław Wokulski to przecież także typowy wysadzony z siodła, pozbawiony majątku szlachcic, który osiągnął sukces dzięki pracy.. Wtedy wizja miłości nie była już tak optymistyczna.Stanisław Wokulski to główny bohater Lalki i zarazem jedna z najciekawszych postaci w polskiej literaturze.. Nie czynił tego na pokaz, jak arystokracja, ale w myśl hasła pozytywistycznego, a mianowicie pracy u podstaw.. Zastan wmy się co wpłynęło na wydanie takiej opinii o nim.Na osobowość Wokulskiego składał się romantyk sprzed 1863 roku, odtrącony przez ogół, z niespełnioną miłością, wrażliwy indywidualista, zdolny do poświęceń w obronie swoich poglądów ale także pozytywista, dla którego ważne były nauka, postęp i pomoc innym.W Wokulskim spotkalo sie dwóch ludzi: romantyk sprzed 1863 roku, niezrozumiany przez otoczenie, nieszczesliwie zakochany, wybitny indywidualista, wrazliwy, poswiecajacy sie dla idealów; oraz pozytywista, wierzacy w nauke i postep, praktyczny realista, zapalony spolecznik, majacy recepte na wykorzenienie nedzy i biedy, energiczny, przedsiebiorczy handlowiec, dajacy pracę wielu ludziom.Zasugerował dwie drogi: Wokulski wybrał samobójstwo lub współpracę z Geistem..

Wokulski przegrał swe życie i jako romantyk i jako pozytywista.

A przecież nie tak miało być.. .Cechy pozytywisty: - szacunek do nauki, pragnienie wiedzy i przyznawanie jej prymatu nad irracjonalizmem; - Wokulski jest silną, przedsiębiorczą jednostką - po powstaniu energicznie bierze się w garść i organizuje sobie życie.. Wewnętrznie rozdarty, a .Podobnie zresztą Wokulski reaguje na odrzucenie, gdyż niczym romantyczny kochanek chce popełnić samobójstwo.. Pasjonat nauki, w młodości studiował nauki ścisłe na uniwersytecie.. Kultywuje on bowiem wiedzę, pomimo ciężkich warunków życiowych.. To wewnętrzne rozdarcie utrudniało skutecznie życie bohaterowi, doprowadzając w konsekwencji do jego klęski.W postaci Wokulskiego możemy odnaleźć sprzeczne cechy charakteru.. Chętnie rozmawia z naukowcem Julianem Ochockim o prowadzonych przez niego badaniach.. Wielkich dzieł nie zniszczy czas.. Tak więc Wokulski był po prostu człowiekiem, na tyle realistycznie przedstawionym,Wokulskiego określa się mianem romantyka zabłąkanego w epoce pozytywizmu.. W okresie rozkładu społeczeństwa feudalnego a przed wykrystalizowaniem się społeczeństwa kapitalistycznego, który rozpoczął się poezją i poświęceniem dla ojczyzny, a skończył gonitwą za pieniądzem i pracą..

Jest żądny wiedzy.Wokulski - romantyk czy pozytywista?

Chciał przespacerować się, ale spostrzegł, że ruch uliczny męczy go .Stanisław Wokulski - romantyk czy pozytywista?. Jego natura jest bardzo złożona.Stanisław Wokulski, bohater realistycznej powieści Bolesława Prusa Lalka, jest nosicielem pokoleniowych cech dwóch epok: romantyzmu oraz pozytywizmu i nie sposób przyporządkować go do jednego z tych okresów.. Sięgnij (.)Wokulski.. 4) Wymień idealistów z Lalki i opisz, na czym polecał ich idealizm (Ignacy Rzecki, Julian Ochocki, Stanisław Wokulski).. Co typowe dla romantyków - darzył silnym uczuciem kobietę - arystokratkę, córkę Tomasza Łęckiego.. Odpowiedź na to py­ta­nie nie jest prosta.. Uzasadnij postawę bohatera, odwołując się do treści powieści.. Zaprzyjaźniony z nim doktor Szuman zauważa, iż stopiło się w nim dwu ludzi: romantyk sprzed sześćdziesiątego roku i pozytywista z siedemdziesiątego (oczywiście XIX wieku).Stanisław Wokulski - główny bohater "Lalki" Bolesława Prusa - jest postacią złożoną, która łączy w sobie ideały i wartości charakteryzujące dwie bardzo różniące się od siebie epoki - romantyzm i pozytywizm.3) Stanisław Wokulski - romantyk czy pozytywista?. Podstawową cechą romantyczną jest miłość, miłość szalona, maniakalna, taka, dla której Wokulski jest gotowy zrobić wszystko..

Jakie kryteria zastosujesz mierząc wartość utworu literackiego - uzasadnij.

Stanisław Wokulski żył na przełomie dwóch epok: romantyzmu i pozytywizmu.. Również jego wiara w postęp naukowy i techniczny nie znika, mimo że sam porzuca eksperymenty - chętnie wspiera i interesuje się planami Geista i Ochockiego.. Tajemniczy bohater -zniknięcie Wokulskiego pozostaje nierozwikłaną zagadką.. Wokulski najpełniej z postaci w Lalce (na poły z prezesową Zasławską) wciela w życie ideał pracy u podstaw i pracy organicznej.Wokulski to bohater o skomplikowanej osobowości, łączący w sobie cechy romantyka i pozytywisty.. Nazywa się go bowiem bohaterem przełomu dwóch epok - romantyzmu i pozytywizmu.. Walczy z głosem serca.. Boi się utracić rozsądek i zdolność do racjonalnego postrzegania rzeczywistości.. O zaklasyfikowaniu Wokulskiego do romantyzmu świadczy jego biografia bogata w wątek walki o wolność oraz motyw nieszczęśliwej miłości, podobna .Więc zadając sobie pytanie; "Pozytywista czy jednak romantyk?". Z drugiej strony, zdolny do podporządkowania swojego życia wielkiej, romantycznej miłości.. Patrzy na świat i ludzi przez pryzmat wiedzy naukowej, skłonny jest do chłodnej analizy i krytycznej oceny zjawisk i osób.. czy odpowiedź będzie jednoznaczna?. 5) Opisz narrację i sposoby obrazowania w utworze Gloria victis.Wokulski jest bohaterem reprezentującym pokolenie przejściowe, między romantykami a pozytywistami, z założenia więc wykazuje on cechy obydwu tych epok.. Cechy romantyka: - romantyczna biografia młodzieńczego okresu, wątek walki o wolność: Wokulski bierze udział w postaniu styczniowym, poświęcając młodość patriotycznej walce o wolność i niepodległość, za swą miłość do ojczyzny cierpi na syberyjskim zesłaniu;Wokulski cierpi w ogniu nieszczęśliwej miłości, niczym romantyczni kochankowie (Gustaw, Dziady cz. IV).. Pod wpływem miłości do panny Izabeli miał poczucie sprzeniewierzenia się samemu sobie.Stanisław Wokulski prowadził działalność filantropijną i społeczną.. Wokulski jest niespełnionym naukowcem, stąd jego zainteresowanie ludźmi oddanymi nauce, takimi jak profesor Geist czy Julian Ochocki.Podsumowując, trudno nazwać Wokulskiego wyłącznie romantykiem lub tylko pozytywistą, bo jego osobowość łączy cechy właściwe dla obu tych postaw.. Zauważał nędze biedoty i starał się im pomóc.. Składa wizytę wynalazcy "metalu lżejszego niż powietrze" profesorowi .. Dochodzi do fortuny własną pracą i wysiłkiem; - Wokulski stoi na granicy dwóch światów: upadającej arystokracji i raczkującego świata kapitalizmu .3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt