Program edukacyjny o cukrzycy

Pobierz

Praktyczne wskazówki, jak radzić sobie z cukrzycą w codziennym życiu przygotowane przez profesjonalnyPROGRAMY EDUKACJI ZDROWOTNEJ PACJENTÓW.. Kluczowe znaczenie w skuteczności prewencji ma powtarzanie porad dotyczących zmian stylu życia (PTD, 2017).nia się przez odkrywanie we wszechstronnym programie samo-kontroli cukrzycy o nazwie "Odkrywanie Cukrzycy" - Discovering Diabetes (1).. Temat: Adresat szkolenia: Osoba realizująca: Rodzaj szkolenia: Miejsce realizacji programu: Materiały edukacyjne: 1: Program edukacyjny dla pacjentów z cukrzycą typ 1 leczonych za pomocą intensywnej insulinoterapii- pomiar glikemii: Pacjenci oddziału, rodziny chorych/opiekunowie: Pielęgniarki .Cukrzyca Strona domowa > Aktualności > Aktualności > Kontynuacja bezpłatnego programu edukacyjnego dla osób z cukrzycą typu 2 > program_edukacyjny program_edukacyjny Kontynuacja bezpłatnego programu edukacyjnego dla osób z cukrzycą typu 2 Romano Powiązane artykuły Żywienie jako istotny element terapii cukrzycy RegulaminProgramy Finansowane przez SZPZLO Bemowo-Włochy "Program Promocji Zdrowia w cukrzycy" to program edukacyjny dla pacjentów chorujących na cukrzycę.. Start / Cukrzyca.. Cele ogólne: • Zapoznanie z istotą choroby • Przygotowanie praktyczne i teoretyczne do zmiany zachowań zdrowotnych • Przygotowanie do sprawnej realizacji samokontroli i samoopieki • Zwiększenie psychicznej odporności i motywacji pacjentaPropozycja planu metodycznego i konspektu zajęć eduka- cyjnych pozwoli Państwu na przygotowanie swojego warsz- tatu szkoleniowego do realizowania programu edukacyjnego, który jest ważnym elementem terapii cukrzycy..

Potrafią stosować dietę w cukrzycy.

2-14 w edukacji rodziców o ograniczonych umiejętnościach czytania, pisania i/lub liczenia można wykorzystać diagramy, rysunki, filmy wideo lub …umie wymienić objawy cukrzycy zna formy przyjmowania insuliny umie interpretować wyniki badań na zawartość glukozy w moczu i krwi umie rozpoznawać objawy niedocukrzenia i zapobieganie tym objawom Psychoruchowe: pacjent umie wykonać wstrzyknięcie insuliny w tkankę podskórną za pomocą tzw. penu dba o pielęgnację stóp dba o pielęgnację całego ciała Eli Lilly Polska Sp.. Cele szczegółowe 1.. Przełom w powołaniu zawodu edukatora cukrzycy nastąpił dopiero rok temu.- program edukacyjny skierowany do osób z cukrzycą mający na celu zwiększenie świadomości żywieniowej tych chorych, połączony z nauką samokontroli, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy - 200 000 zł,Program edukacyjny dla pacjentów z cukrzycą Niniejszy program skierowany jest do pacjentów naszej Jednostki, u których rozpoznano cukrzycę Cel edukacji wyjaśnienie Pacjentowi istoty choroby kształtowanie zachowań prozdrowotnych przygotowanie pacjenta do sprawnego wykonywania samokontroli i samo opiekiCukrzyca jest schorzeniem, które coraz częściej dotyczy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym..

Uczestnik zdefiniuje pojęcie - cukrzycy.

Ikonkę zaprojektowano w ramach apelu o zjednoczenie się w walce z cukrzycą.Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, która charakteryzuje się podwyższonym poziomem glukozy we krwi.. CUKRZYCA- to choroba metaboliczna, charakteryzująca się podwyższonym poziomem glukozy we krwi, wynikająca z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki.W Samodzielny Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie prowadzone są Programy Edukacyjne: Program dotyczący edukacji w cukrzycy.. Każda osoba z cukrzycą ma prawo do kompleksowej, specjalistycznej, praktycznej edukacji 2.. We współczesnym leczeniu cukrzycy bardzo duży nacisk kładzie się na edukację chorych.. Pielęgniarka edukacyjna ma za zadanie kształtowanie u pacjenta umiejętności samoobserwacji, samokontroli oraz oceny swojego stanu zdrowia, co w efekcie prowadzi do poprawy jakości życia pacjenta z .- wdrażać standardy i procedury edukacji terapeutycznej nad osobą z cukrzycą i jej rodziną, - przygotować osobę z cukrzycą i jego rodzinę do samokontroli i samoopieki, - organizować własne stanowisko pracy, Ramowy program kursu Edukator w cukrzycy to m.in.: Podstawowe informacje o cukrzycy; Epidemiologia choroby; Typologia; Metody .PiS z powiatami o modernizacji szpitali Niemal dwie godziny trwało w poniedziałek spotkanie parlamentarnego Zespołu ds. : +48 22 440 33 00 Fax: +48 22 440 35 50 Serwis edukacyjny z materiałami na temat cukrzycy typu 1 i typu 2..

Podstawową rolę w cukrzycy odgrywa insulina.

3.Znajdziesz tu informacje przygotowane przez profesjonalny zespół lekarzy diabetologów oraz praktyczne wskazówki przydatne w codziennym życiu.. Jest to hormon produkowany w komórkach trzustki, który jest konieczny m.in. do pobierania glukozy z krwi do komórek.W ramach Narodowego Programu Walki z Cukrzycą w 1998 roku opracowano w Łodzi zasady kształcenia edukatorów cukrzycy i przekazano je do Ministerstwa Zdrowia.. Nadwaga i otyłość, brak ruchu sprawia, że u dzieci pojawia się również .zintegrowana edukacja rodziców dzieci chorych na cukrzycę obejmuje wiedzę na temat choroby, praktyczne umiejętności samodzielnej kontroli choroby oraz porady psychologiczne obejmujące wsparcie emocjonalne.. Każdy pacjent przebywający w Oddziale Wewnętrznym wymagający wiedzy na temat cukrzycy i umiejętności na temat podawania insuliny jest edukowany przez Pielęgniarkę Oddziałową w godz. Od 7.00 do 14.35.Edukacja na temat cukrzycy w Centrum Medycznym UNIMED w Krakowie ul. Młodej Polski 7, Kraków ul. Kazimierza Kordylewskiego 1, Kraków ..

Pacjenci potrafią prowadzić samoobserwację i samopielęgnację w cukrzycy.

Edukacja w cukrzycy staje się terapiąGłównym założeniem programu edukacyjnego jest zapobieganie powstawaniu ostrych i przewle-kłych powikłań cukrzycy.. Najczęściej jest to cukrzyca typu 1., dawniej nazywana cukrzycą młodzieńczą, która wymaga podawania insuliny poprzez jest wstrzyknięcie za pomocą pena lub pompy insulinowej (tzw. cukrzyca insulinozależna).. Regularne ćwiczenia i aktywny tryb życia pomogą: zmniejszyć stężenie glukozy we krwionośny, obniżyć ciśnienie tętnicze krwionośny, zmniejszyć Twoje zapotrzebowanie na insulinę.Edukacja pacjentów z cukrzycą Prowadząca edukację: licencjat piel.. Chorzy oraz opiekunowie powinni mieć łatwy dostęp i być włączani do procesu edukacji 3.. Szpitali Powiatowych, podczas którego przedstawiciele samorządów i dyrektorzy placówek dostali szansę przedstawienia swoich zastrzeżeń do planowanych przez resort zdrowia zmian.. Zasadniczą rolę w edukacji chorego na cukrzycę odgrywa pie- lęgniarka.1.. CELE: • Przekazanie podstawowych wiadomości o cukrzycy .Wysiłek fizyczny Bądź aktywny fizycznie - wysiłek fizyczny to ważny element w leczeniu i kontrolowaniu cukrzycy.. Edukacja diabetologiczna powinna być prowadzona przez wyszkolony zespół interdyscyplinarny 4.Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego edukacja powinna obejmować osoby o zwiększonym ryzyku cukrzycy, ze stanem przedcukrzycowym oraz leczone z powodu cukrzycy oraz ich opiekunów i członków rodziny.. Edukacja ma poprawić efektywność procesu leczniczego prowadzon go przez personel medyczny, przez co zmieni się na korzyść jakość życia tych pacjentów.. Uczenie się przez odkrywanie stanowiło element teorii naucza-nia wielu fi lozofów, takich jak Rousseau, Pestalozzi czy Dewey (2).. Strona zawiera materiały edukacyjne dotyczące cukrzycy typu 1 oraz oraz poradniki o objawach cukrzycy, wysiłku fizycznym i diecie w cukrzycy typu 2.Programy Edukacyjne EDUKACJA PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ NZOZ Przychodnia Nowy Dwór spółka z o.o. Właściwie nie może być mowy o skutecznym leczeniu tej przewlekłej choroby bez zrozumienia przez chorego jej przyczyn, uwarunkowań, metod terapii i opanowania zasad samokontroli..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt