Karty charakterystyki hempel

Pobierz

Zatrudniamy pracowników z ponad 80 krajów, mówimy wieloma językami.. Sa to: środki smarujące, środki czyszczące - descalanty, inhibitory korozji, stabilizatory pH, flokulanty do separacji, kleje, środki wzmacniające trwałość powierzchni, do regeneracji.. "Krasnosielcki Zeszyt Historyczny", 11 (2020), 42, red. M.W.. Through more than 4,600 stores, we offer 15,000 high quality paint and coatings products to help creating and improving the spaces where we live our lives.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Zawodowe nakładanie powłok i tuszów 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zidentyfikowane zastosowania SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Kod produktu :PHJ724 Nie zalecane stosowanie PrzyczynaKARTA CHARAKTERYSTYKI Wszystko Inne Zastosowania International Paint Sp z.o.o, Kruczkowskiego 12, Poland Tel: +48 (0)58 7320 275 Fax: +48 (0)58 7320 270 Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Definicja produktu :Mieszanina Flam.. 3, H226Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]: Zagrożenia fizyczneNa podstawie danych z badań Zagrożenia dla zdrowiaMetoda obliczeniowa Zagrożenia dla środowiskaMetoda obliczeniowa1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Zawodowe nakładanie powłok i tuszów 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zidentyfikowane zastosowania SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Kod produktu :CLS089 Nie zalecane stosowanie PrzyczynaKARTA CHARAKTERYSTYKI Wszystko Inne Zastosowania International Paint Sp z.o.o, Kruczkowskiego 12, Poland Tel: +48 (0)58 7320 275 Fax: +48 (0)58 7320 270 Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Definicja produktu :Mieszanina Flam..

Wybierz z listy ...Karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych Hempadur Mastic 45880.

More infoSIGMADUR 520 (FLAT) BASE HEMPEL 5221 KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu : Niedostępne.. Biznes i gospodarka Polska- najciekawsze aktualne wiadomości.. Sales Office .Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach analitycznych i marketingowych.. Wybierz z listy.. Serwis Techniczny; Kontakt; Przedstawiciele handlowi; Pobierz; Strona główna; O firmie; Kontakt; Hempel locations in Lithuania.. O firmie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt