Plan studiów uek rachunkowość i controlling

Pobierz

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów: 1. przedmiot pierwszy: matematyka, 2. przedmiot drugi: język obcy,Oferta dydaktyczna na kierunku Turystyka i rekreacja (stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia) umożliwia uzyskanie rzetelnej i wszechstronnej wiedzy, praktycznych umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu szeroko pojętej turystyki, hotelarstwa, gastronomii, biur podróży, transportu, atrakcji turystycznych, przemysłu spotkań i wydarzeń oraz rekreacji i .PROGRAM SPECJALNOŚCI.. Projektując nowy, a zarazem unikatowy kierunek studiów, wszystkie działania ukierunkowano na przygotowanie planu i programu studiów dostarczającego kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu rachunkowości i controllingu wraz z ich wykorzystaniem dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami.. Jej wyniki zostaną ogłoszone 14 lipca.. Wymiar godzin: studia stacjonarne: 30h.. W zależności od swoich zainteresowań możesz zostać specjalistą ds. rachunkowości zarządczej (akredytacja CIMA), specjalistą ds. rachunkowości międzynarodowej (akredytacja ACCA) czy też controllingu.Plany studiów obowiązujące studentów przyjętych od 1 października 2016 r. : Kierunek studiów - Prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie studia niestacjonarne jednolite magisterskie Kierunek studiów - Finanse i rachunkowość 1..

Rachunkowość i controlling.

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw - dr Katarzyna Żmija (studia stacjonarne), dr Beata Kulisa (studia niestacjonarne) - specjalność: Controlling.. Zajęcia są zaplanowane w piątki w godz. 16.00-20.00 lub 21.00 oraz w soboty w godz. 9.00-15.45.. Na obydwu kierunkach jest po 300 miejsc, a chętnych jest 1550 i 450 odpowiednio.. DZIAŁ SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW I DOKTORANTÓW.. Studia I stopnia studia stacjonarne studia niestacjonarne 2.. Opłaty wiążą się min.. ZZRCN1-1111 ZZRCN1-1112 ZZRCN1-1113 ZZRCN1-1211 ZZRCN1-1212 ZZRCN1-2311 ZZRCN1-2312 ZZRCN1-2411 ZZRCN1-2412 ZZRCN1-3511CT ZZRCN1-3511RK ZZRCN1-3512RK ZZRCN1-3611CT ZZRCN1-3611RK ZZRCN1-3612RK ZZRCN2-1111Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Rachunkowość i controlling trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.. Rejestracja kandydatów trwa od 17 do 21 maja .Zasady kwalifikacji Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Rachunkowość i controlling trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.. Kierownik projektu prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.. ul. Rakowicka 27; Budynek Główny, II piętro pok.. Zarządzanie firmą na rynku 12 293 56 28; pok..

z renomą uczelni, wybranym kierunkiem i trybem studiów, a także rodzajem studiów ( licencjat, inżynier, magisterium).

Studia II stopnia studia stacjonarneProgram studiów Czas trwania studiów oraz liczba godzin: Studia trwają dwa semestry, a łączna liczba godzin przewidzianych w ramach zajęć dydaktycznych wynosi 217.. 214-218 31-510 Kraków.. Jego uczestnicy będą .APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.. Najdroższym kierunkiem pozostaje: kierunek lekarski na Uniwersytecie Jagiellońskim.. Specjalność "Rachunkowość menedżerska" proponowana jest przede wszystkim ze względu na współpracę pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (UEK) a The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA; Instytut Rachunkowości Zarządczej) w obszarze wprowadzenia do programu kształcenia na drugim stopniu studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w .Wykładowcami na studiach podyplomowych Rachunkowość finansowa UEK - ACCA są wysoce wykwalifikowani pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz praktycy, posiadający wieloletnie doświadczenie w branży finansowej.. studia niestacjonarne: 18h.. Średnia ocen nie może być niższa niż 4,0.. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości (matury) z trzech przedmiotów:Ukończenie kierunku Rachunkowość i controlling pozwoli Ci rozwijać się w najbardziej pożądanych na rynku pracy kierunkach..

Przykładowe przedmioty w programie studiów: rachunkowość zarządcza rachunek kosztów controlling operacyjny controlling strategicznyKierunki dzienne pozostają bezpłatne.

W procesach decyzyjnych podmioty stosunków ekonomicznych muszą uwzględnić istniejące parametry finansowe, takie jak: ceny, stopy procentowe, stopy podatkowe, kursy walutowe, stawki celne.Program kształcenia na kierunku rachunkowość i controlling Program nauczania obejmuje treści związane z problematyką ekonomiczną, szczególnie zagadnieniami gospodarki finansowej i kontroli finansowej.. projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: tym przedmiocie nabędziesz umiejętności organizacji stanowisk pracy w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać potencjał pracowników, ale nie kosztem ich zdrowia.. Nowo powstały kierunek "Rachunkowość i Controlling" wydaje się być podejrzany z ładną nazwą, gdyż jest na wydziale Zarządzania, a ten drugi na wydziale Finansów.O przyjęciu na studia niestacjonarne drugiego stopnia, kierunek Rachunkowość i controlling decyduje średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych uzyskanych z zaliczanych przedmiotów w całym okresie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.. Z kolei rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia trwa od 20 do 26 czerwca 2022 r. Aktualności.Rachunkowość i controlling: Forma studiów: Stacjonarne: Poziom kształcenia: Drugiego stopnia: Profil studiów: ogólnoakademicki: ..

Kierownictwo i opieka Kierownik studiów podyplomowych Prof. UEK dr hab. Katarzyna Świetla Katedra Rachunkowości ...Rachunkowość finansowa uek - acca - studia podyplomowe.

Dowiedz się gdzie studiować i jak wygląda rekrutacja.. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia odbywają się również w niedziele w godz. 9.00-15.45.Rachunkowość i controlling: Katedra Rachunkowości - dr Joanna Toborek-Mazur oraz dr Halina Stańdo-Górowska - specjalność: Rachunkowość.. Koszt całego roku to bagatela 204 000 złotych.Program studiów Controlling operacyjny Budżetowanie Analiza finansowa Rachunkowość finansowa Metody wyceny przedsiębiorstw Controlling projektów Rachunek kosztów Krótkoterminowe decyzje finansowe Długoterminowe decyzje finansowe Controlling personalny Controlling strategiczny Rynek finansowy Bankowa obsługa przedsiębiorstw Planowanie finansoweObydwa mają podobne plany studiów na 1 roku, z różnicami w kursach kierunkowych i specjalności.. Zajęcia są zaplanowane w soboty w godz. 9.00-17.00 oraz w piątki w godz. 16.30-20.30 lub niedziele w godz. 9.00-13.00.Finanse i rachunkowość Studia I stopnia Oferta programowa kierunku Finanse i rachunkowość opiera się na pieniężnej naturze gospodarki.. Forma zaliczenia: egzamin.. Rachunkowość zarządcza i rewizja finansowa; Strategiczne zarządzanie finansami: planowanie i controlling w podmiotach leczniczych; Ekonomiczne uwarunkowania finansowania publicznych systemów opieki zdrowotnej w UE;Rachunkowość i controlling studia - kierunek studiów Studia na kierunku Rachunkowość i controlling to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).. Turystyka i rekreacjaUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prowadzi studia na czterech wydziałach w kilkunastu kierunkach kształcenia.Po pierwszym roku studiów zdecydujesz, czy chcesz kontynuować swoją edukację.. WYBRANE PRZEDMIOTY Controlling operacyjnyWybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów: controlling operacyjny, controlling produkcji, controlling strategiczny, programy komputerowe w rachunkowości, rynki i instrumenty finansowe, rachunek kosztów, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, sprawozdawczość finansowa, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.Plan Zajęć..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt