Uzupełnij pytania zaimkiem pytającym welch

Pobierz

O tym, jakiego przypadku wymaga dany przyimek dowiesz się w odpowiednim dziale.Zaimki pytające po niemiecku .. to ja mam pytanie: jeśli powiem np. warum Ich mache karate to jak na to odpowiedzieć bo to jest pytajnik więc Ja , albo nein?. 2011-04-26 10:45:56Zaimki pytające niemiecki - do czego są ci potrzebne?. Rozróżniamy 2 rodzaje pytań: pytanie zamknięte: wymaga jedynie odpowiedzi tak/nie, pytanie otwarte (W-Frage): zaczyna się od zaimka pytającego.. Podobnie jak w języku polskim odmienia się przez rodzaje i przypadki (w języku niemieckim 4) wg poniższej tabelki: r. męski r. żeński r. nijaki liczba mnogaLink do rozdziału: dialogi (a-h).. 2010-10-01 16:59:22 Uzupełnij zdania właściwymi zaimkami dzierżawczymi 2012-09-18 16:10:23 1. ułóż zdania z zaimkami ona on ty w miejscowniku celowniku i dopełniaczu2.Odmień przez przypadki dziesięcioro przykazań 2013-04-04 23:27:12Zobacz 5 odpowiedzi na zadanie: Ang. Czas Past simple .. Słowo pytające "welch-" odmienia się jak rodzajnik określony.Co to jest przydawka?. Odmienia się on tak jak rodzajnik określony.. Ewa A ja dodałabym pytania wszystkich przypadków .Na jakie pytania odpowiada zaimek,przyszłówek,przyimek,spójnik,liczebnik 2011-09-08 15:58:52 Na jakie pytanie odpowiada zaimek ?. Zawsze należy podać odpowiedni zaimek dzierżawczy.. - Ktoś pomoże?Uzupełnij zdania..

Uzupełnij pytania zaimkiem pytającym welch w odpowiedniej formie 2.

Rozwiązania zadań.. Przydawka to inaczej część zdania opisująca właściwości osób, przedmiotów lub zjawisk nazwanych w zdaniu przez rzeczownik lub zaimek rzeczowny.. Budowa .Czasownik to be ( w czasie przeszłym was w 1 i 3 os. l.poj.. i were dla pozostałych osób) rządzi się swoimi prawami i tworzy pytanie przez zmianę szyku, czyli występuje przed podmiotem.Pytanie w tym przypadku obywa się bez operatora.Po pierwsze moglibyście zaimki osobowe w czasie teraźniejszym wrzucić do tabelki.. 2.Zadając pytanie o konkretną rzecz lub osobę, chcąc uzyskać konkretną informację, używamy zaimka pytającego "welch-", który odmienia się przez przypadki i rodzaje.. Uzupełnij pytania w minidialogach 1-6 zaimkami pytajnymi welcher, welches, welche lub was für ein, was für ein/e w od - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki.. Wskazuje na właściwości wyrazu, który określa, odpowiadając na pytania: jaki?, czyj?, który?, ile?. , Co nazywa .. Uzupełnij minidialogi właściwymi rodzaj… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. Z punktu widzenia składni zdania pytajne dzielą się na dwie grupy:Question Tags to krótkie pytania dodawane na końcu zdania.. Żeby zadać pytanie w języku niemieckim, masz dwie możliwości.Możesz albo zadać pytanie, na które odpowiedź brzmi tak/ nie (Ja/Nein Fragen), a możesz też podpytać o szczegóły za pomocą tzw W-Fragen.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Na jakie pytania odpowiada?

Zaimek QUÉ tłumaczy się najczęściej jako co, ale może znaczyć też jaki, który.. Pytania i odpowiedzi.. Po drugie przydałyby się jakieś dodatkowe przykłady + pytania i odpowiedzi, aby każdy mógł sprawdzić, czy się nauczył.. Podobnie jak w języku polskim, pozwalają na wskazanie podmiotu zapytania.. oraz z czego?. (np. z czego dany przedmiot jest zrobiony).Gdy tworzymy pytania z użyciem zaimków pytających, wskakują one na początek zdania.. Odpowiadając na pytanie zadane zaimkiem "welch-", stosujemy rodzajnik określony.1.. TEIL 2 - CZĘŚĆ 2 Pytania zamknięte.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Uzupełnij pytania zaimkiem pytającym welch- w odpowiedniej formie.. (niemiecki) 2011-05-26 21:05:14 Zaimki dzierźawcze- Uzupełnij zdania NIEMIECKI 2012-02-14 13:57:40 Uzupełnij zdania brakującymi orzeczeniami.Pytania rozłączne Pytania rozłączne (question tags) to krótkie zapytania, które używane są w rozmowie do uzyskania reakcji rozmówcy.Pytania rozłączne zawsze występują na końcu zdania.. Używamy ich w celu uzyskania potwierdzenia i na język polski tłumaczymy najczęściej jako: prawda?, nieprawdaż?, no nie?, mam rację?. Zawsze jeśli zdanie jest twierdzące to question tag będzie w formie przeczenia i na odwrót: po zdaniu przeczącym występuje twierdzące question tag.Tłumaczenie słowa 'welche' i wiele innych tłumaczeń na polski - darmowy słownik niemiecko-polski.Tłumaczenie słowa 'welch' i wiele innych tłumaczeń na polski - darmowy słownik niemiecko-polski..

2010-02-09 19:09:32 Na jakie pytania odpowiada zaimek ?

Przyjrzyjmy się teraz każdemu z nich po kolei.. Po trzecie proponuję spolszczyć "Czytaj dalej" w zakładkach kategorii.W języku niemieckim występują 3 rodzaje zdań pytających.Są to: zdania pytające wymagające rozstrzygnięcia, na które odpowiadamy Ja Nein lub Doch; zdania te są odpowiednikiem polskich pytań, zaczynających się na "Czy…", w języku niemieckim natomiast zaczynają się od czasownika (orzeczenia), po którym stoi podmiot zdania;; zdania pytające z zaimkiem pytającym (W-Fragen .Zdania pytajne w łacinie są to zdania wprowadzone przez zaimek pytajny lub partykułę pytajną; w języku literackim zdania pytajne, o których tego, że są pytajne, dowiadujemy się tylko z kontekstu, występują rzadziej (np. Catull.. Umieszcza się je na początku zdania, a następnie stosuje się szyk przestawny orzeczenie + podmiot (np.Pytania w języku niemieckim mogą składać się z przyimka oraz zaimka pytającego.. Używamy go do tworzenia dwóch rodzajów pytań: 1.Pytania i zaimki pytające.. 'ułóż dwa zdania z zaimkiem an po niemiecku 2010-03-24 01:10:33 Uzupełnij zdania 2012-11-12 19:27:46 , uzupełnij zdania , a następnie połącz strzałką ramkę z odpowiednim miejscem na mapie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Uzupełnij zdania zaimkami dzierżawczymi..

Premium ... Zadaj to pytanie.Uzupełnij pytanie właściwym zaimkiem pytającym. '

Jeśli treść zdania głównego jest przecząca, to pytanie rozłączne występuje w postaci twierdzącej.Pytania "welch-" Pytania z "welch-" używamy, pytając o wybór konkretnej osoby lub rzeczy spośród innych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt