Uzupełnij każde zdanie z luką właściwym zaimkiem tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego

Pobierz

Gotowe rozwiązanie Rozwiązania zadań; Zamów rozwiązanie zadania .. Uzupełnij każde zdanie jednym z podanych synonimów wyrazu żona.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. W ocenie poprawności środków językowych nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych w wypowiedziach zdających, którym przyznano takie dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym.- zdanie przydawkowe z zaimkiem względnym der, die, das, np. Das ist der Mann, dem ich geholfen habe.. Przeczytaj pary zdań.. Nie zmieniaj podanych fragmentów i formy podanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Uzupełnij tekst - Dziewczynka z parku Brakujące słowo.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde z niedokończonych zdań tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.Nie zmieniaj podanych fragmentów, ani formy podanych… poniżej.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań..

Uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego.

January 2019 0 59 Report.. 2019-03-03 23:44:56; Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Uwaga: w każdą lukę można wpisać maksymalnie trzy wyrazy.Nov 1, 2021Aug 29, 2021Uzupełnij każde zdanie z luką, przekształcając odpowiednie fragmenty, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.-9.4.).. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.. Uwaga!. Klasa 2 Klasa 3 Polski lektura.. Jan 12, 2022Apr 13, 2021zapytał (a) 03.03.2019 o 23:44 Uzupełnij każde zdanie z luką tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Proszę o pomoc ;) Szybkooo Daje naj ;D .Rozwiązania zadań najpopularniejszych podręczników szkolnych z fizyki, matematyki, chemii, geografii, biologii, angielskiego i wielu innych.. I got this smartwatch last month.I've had this smartwatch _____ a month.Uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.-9.4.).. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. 9.1.Zaproszenie z luką - FUNKCJE JĘZYKOWE * zdania z luką * - Zdania z luką -ćwiczymy głoskę sz. - Quo vadis - tekst z lukami - Wiosna- tekst z lukami.. Uzasadnij swój wybór.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. PrZyKłaD wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego..

2012 ...Uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego 1-6.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Zastosuj inne konstrukcje gramatyczne.. z którego usunięto cztery zdania.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Scribd is the world's largest social reading and publishing site.Formy słowa klucza nie wolno zmieniać.. Wykorzystaj podany wyraz, nie zmieniając jego formy.. W każdą lukę możesz wpisać tylko jeden wyraz.1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt